EŞLERİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI

Türk Medeni Kanunda, evlilik birliğinin korunması amacı ile birtakım koruyucu düzenlemeler getirilmiştir. Madde 194 ile Aile Konutu şerhi konulması, madde 195 ile evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirmemesi halinde hakim müdahalesinin istenebileceği, madde 196 ile eşlerin birlikte yaşarken anlaşmazlığa düştükleri birtakım konularda hakim müdahalesi isteyebileceği, madde 197 ile birlikte yaşamaya ara verilmesi halinde, anlaşmazlık konularındaRead More

BOŞANMA VEYA AYRILIK KARARI

Türk Medeni Kanunun 170. Maddesi uyarınca, evlilik birliğinde yaşanan problemler sebebi ile, tarafların Boşanma ve Ayrılık talepli dava açılabileceğini düzenlemiştir. Şöyle ki, Dava Boşanma talepli açılmış ise, bu durumda, hakim boşanma sebepleri ispatlanmış ise boşanmaya veya ayrılığa karar verebilir. Boşanma davası sonucu verilen ayrılık kararında, hakim eşler arasındaki problemin çözümlenebileceği ve evlilik birliğinin yeniden sağlanabileceğiRead More

SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK VE CEZASI

Türk Ticaret Kanunundaki yasal unsurları taşıyan çek ‘in bankaya ibrazında, meblağının karşılıksız çıkması durumunda 5941 sayılı Çek Kanunu gereği karşılıksız çek keşide etmenin müeyyideleri uygulanacaktır. Ancak, çek düzenleme yetkisi bulunmayan kişinin çek düzenleyip vermesi ya da banka tarafından hazırlanmış çek bilgileri kullanılarak sahte olarak düzenlenmiş çekin karşılıksız çıkması halinde, tüm yasal unsurları taşımış olsa dahiRead More