BOŞANMA VEYA AYRILIK KARARI

Türk Medeni Kanunun 170. Maddesi uyarınca, evlilik birliğinde yaşanan problemler sebebi ile, tarafların Boşanma ve Ayrılık talepli dava açılabileceğini düzenlemiştir. Şöyle ki, Dava Boşanma talepli açılmış ise, bu durumda, hakim boşanma sebepleri ispatlanmış ise boşanmaya veya ayrılığa karar verebilir. Boşanma davası sonucu verilen ayrılık kararında, hakim eşler arasındaki problemin çözümlenebileceği ve evlilik birliğinin yeniden sağlanabileceğiRead More

SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK VE CEZASI

Türk Ticaret Kanunundaki yasal unsurları taşıyan çek ‘in bankaya ibrazında, meblağının karşılıksız çıkması durumunda 5941 sayılı Çek Kanunu gereği karşılıksız çek keşide etmenin müeyyideleri uygulanacaktır. Ancak, çek düzenleme yetkisi bulunmayan kişinin çek düzenleyip vermesi ya da banka tarafından hazırlanmış çek bilgileri kullanılarak sahte olarak düzenlenmiş çekin karşılıksız çıkması halinde, tüm yasal unsurları taşımış olsa dahiRead More

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ

  4721 sayılı Medeni Kanun ile yasal mal rejimi olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmiştir. Ancak, kanunda diğer mal rejimleri olan Mal Ayrılığı, Mal Ortaklığı ve Paylaşmalı Mal Ayrılığı rejimleri de tanımlanmıştır. Buna göre, 01.01.2002 tarihinde önce geçerli olan yasal mal rejimi Mal Ayrılığıdır. 01.01.2002 tarihinden sonra ise,Read More

ALACAĞIN TAHSİLİ VE YOLLARI

Günlük hayatta, gerek ticari gerekse ticari olmayan alanlarda yapılan alışverişler sonucunda bir takım alacak ya da borç ilişkisi içine girebiliyoruz. Alacaklı olarak, borçluya verilen süreler dahilinde ödemenin yapılmaması halinde izlenecek olan hukuki yollar şöyledir. Öncelikli olarak, alacağın dayanağının Kambiyo senedi (bono, çek vb) olup olmadığının tespiti gerekir. Buna göre, yasal unsurları taşıyan bir kambiyo senediRead More