ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA VE CEZASI

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi gereğince; Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 844 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiğiRead More

EŞLERİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI

Türk Medeni Kanunda, evlilik birliğinin korunması amacı ile birtakım koruyucu düzenlemeler getirilmiştir. Madde 194 ile Aile Konutu şerhi konulması, madde 195 ile evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirmemesi halinde hakim müdahalesinin istenebileceği, madde 196 ile eşlerin birlikte yaşarken anlaşmazlığa düştükleri birtakım konularda hakim müdahalesi isteyebileceği, madde 197 ile birlikte yaşamaya ara verilmesi halinde, anlaşmazlık konularındaRead More

BOŞANMA VEYA AYRILIK KARARI

Türk Medeni Kanunun 170. Maddesi uyarınca, evlilik birliğinde yaşanan problemler sebebi ile, tarafların Boşanma ve Ayrılık talepli dava açılabileceğini düzenlemiştir. Şöyle ki, Dava Boşanma talepli açılmış ise, bu durumda, hakim boşanma sebepleri ispatlanmış ise boşanmaya veya ayrılığa karar verebilir. Boşanma davası sonucu verilen ayrılık kararında, hakim eşler arasındaki problemin çözümlenebileceği ve evlilik birliğinin yeniden sağlanabileceğiRead More