EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ

  4721 sayılı Medeni Kanun ile yasal mal rejimi olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmiştir. Ancak, kanunda diğer mal rejimleri olan Mal Ayrılığı, Mal Ortaklığı ve Paylaşmalı Mal Ayrılığı rejimleri de tanımlanmıştır. Buna göre, 01.01.2002 tarihinde önce geçerli olan yasal mal rejimi Mal Ayrılığıdır. 01.01.2002 tarihinden sonra ise,Read More

ALACAĞIN TAHSİLİ VE YOLLARI

Günlük hayatta, gerek ticari gerekse ticari olmayan alanlarda yapılan alışverişler sonucunda bir takım alacak ya da borç ilişkisi içine girebiliyoruz. Alacaklı olarak, borçluya verilen süreler dahilinde ödemenin yapılmaması halinde izlenecek olan hukuki yollar şöyledir. Öncelikli olarak, alacağın dayanağının Kambiyo senedi (bono, çek vb) olup olmadığının tespiti gerekir. Buna göre, yasal unsurları taşıyan bir kambiyo senediRead More

BOŞANMA KARARI ALINDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

Uzun yıllara dayalı yada henüz bir yılını doldurmamış bir evlilikte, tarafların anlaşmazlığa düşmesi yada tek taraflı olarak evlilikten beklenen menfaatlerinin zarara uğraması durumunda kişiler ayrılık kararı alabilirler. Ancak, bu kararı taraflar ortak veya tek taraflı olarak alabileceklerdir. Bir yılını doldurmuş evliliklerde, tarafların boşanma kararı alması halinde, Anlaşmalı Boşanma müessesi yolu ile boşanma gerçekleştirilebilir. Ancak, henüzRead More

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT

Türk Medeni Kanunun 174. Maddesi ile, taraflar arasındaki boşanma davasında, mevcut ve beklenen menfaatleri zarar gören kusursuz veya daha az kusurlu eş, diğer eşten zararlarının tazminini talep edebilir. İş bu tazminat, Maddi yada Manevi veya her ikisi aynı anda talep edilebilir. Evlilik birliğinin kurulması ile maddi anlamda birtakım fedakarlıklar da bulunarak geliri ortadan kalkması veRead More

MOBBİNG NEDİR? HUKUKSAL ÇÖZÜMÜ NASIL OLUR?

Mobbing, kısa deyimi ile “yıldırma” anlamına gelmektedir. Türkiye de henüz yeni olarak dillendiriliyor olsa da, aslında özünde geçmiş uzun yılları kapsayan bir sıkıntıyı dile getirmektedir. Mobbing, işyerinde, kendinizden üst konumda bulunan ve gücü elinde bulunduran kişiler tarafından, işyerinde yetersizleştirme, aşağlama, hakaret ve yıldırma amacıyla uygulanan psikolojik baskıdır. Örn. Sözlü hakaret yada tehdit, Mesleki yeterliliğinin sorgulanması,Read More