BOŞANMA DAVASINDA MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT

Türk Medeni Kanunun 174. Maddesi ile, taraflar arasındaki boşanma davasında, mevcut ve beklenen menfaatleri zarar gören kusursuz veya daha az kusurlu eş, diğer eşten zararlarının tazminini talep edebilir. İş bu tazminat, Maddi yada Manevi veya her ikisi aynı anda talep edilebilir. Evlilik birliğinin kurulması ile maddi anlamda birtakım fedakarlıklar da bulunarak geliri ortadan kalkması veRead More

MOBBİNG NEDİR? HUKUKSAL ÇÖZÜMÜ NASIL OLUR?

Mobbing, kısa deyimi ile “yıldırma” anlamına gelmektedir. Türkiye de henüz yeni olarak dillendiriliyor olsa da, aslında özünde geçmiş uzun yılları kapsayan bir sıkıntıyı dile getirmektedir. Mobbing, işyerinde, kendinizden üst konumda bulunan ve gücü elinde bulunduran kişiler tarafından, işyerinde yetersizleştirme, aşağlama, hakaret ve yıldırma amacıyla uygulanan psikolojik baskıdır. Örn. Sözlü hakaret yada tehdit, Mesleki yeterliliğinin sorgulanması,Read More

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK ve UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNUN BELİRLENMESİ

  Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak TCK 191. Maddesi uyarınca suç olarak tanımlanmış olup, cezası 2 yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, kanun koyucu, bu suçu işleyen failin topluma yeniden kazandırılması için hapis cezasına alternatif olarak sanığa bir şans daha vermiştir. Buna göre, sanığa verilecek hapis cezasının 5 yıl süre ertelenmesineRead More