ŞEREFE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR – HAKARET (TCK MD.125)

Hakaret suçu, bir kimsenin kişilik haklarını ihlal edecek derecede, gerek sözlü gerekse fiilli olarak yapılmış haksız hareketlerle ortaya çıkmaktadır. Bir kimsenin şeref, onur ve saygınlığına yönelik yapılan bu hareketin iki boyutu vardır. Birincisi, Türk Ceza Kanunu bakımından cezai bir suç olan Hakaret suçunu, diğer boyutu da kişilik haklarına yönelik olarak yapıldığından Özel hukuk alanındaki tazminatRead More

YARGILANMANIN YENİLENMESİ

Ceza Muhakemesi Kanunun da Yargılamanın Yenilenmesi; sanık lehine ve aleyhine yargılanmanın yenilenmesi olarak düzenlenmiştir. Kesinleşmiş bir hükümle sonuçlanmış bir davada, yasa gereği belirlenen şartların oluşması halinde, sanık hakkında yeniden yargılanma yapılması talep edilebilecektir. Kısacası, sanık yerel mahkemenin hakkında verdiği ceza kararına karşı üst kanun yollarına başvurmuş ve hakkında verilen ceza onanmış ise, bu durumda kesinleşmişRead More

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA VE CEZASI

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi gereğince; Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 844 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiğiRead More